FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: "Cum să creștem sănătoși"

Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 2 grupe 27 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 60 cursanți

Competențe dobândite:

 • Formarea, de către specialiştii CPECA, a unui număr de 10 cadre didactice, în vederea implementării proiectului, la nivel județean, în anul şcolar 2021-2022
 • Prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de copii cu vârsta între 5-7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa pregătitoare), prin participarea la Cursul ,,Cum să creştem sănătoşi” în anul şcolar 2021-2022
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "ABC-ul emoțiilor"
Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 28 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 29 cursanți

Competențe dobândite:

 • Formarea unui nr. de 10 profesori pentru învăţământul primar/ consilieri şcolari, în vederea susţinerii unor activităţi de formarea de abilităţi emoţionale, pentru cunoaşterea propriilor emoţii, gestinonarea şi direcţionarea adecvată a acestora, precum şi dezvoltarea responsabilităţii personale, în rândul elevilor din clasele I şi a II-a.
 • Dezvoltarea emoţională în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de elevi din clasele I şi a II-a, prin participarea la Cursul ,,ABC-ul emoţiilor” (1 curs/ judeţ x 20 elevi/ curs)
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familialială legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare"
Număr de ore alocate programului de formare: 16 ore
Calendar: 1 grupă, 2 decembrie 2021 - 17 ianuarie 2022
Număr de cadre didactice formate: 25 cursanți

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Screening, intervenție și coping adaptive- elemente semnificative în terapia copiilor cu tulburări (specifice) de învățare"
Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 1 grupă, 9 decembrie 2021- 31 ianuarie 2022
Număr de cadre didactice formate: 33 cursanți

Competențe dobândite:

 • cursanții vor primi informații esențiale validate științific, privind evaluarea și intervențiile psihopedagogice în mod specific consilierea elevilor cu dificultăți de învățare în acord cu legislația românească și internațională în vigoare;
 • cursanții vor cunoaște instrumente privind evaluarea tulburărilor de învățare;
 • cursanții vor putea identifica specificul copilului cu tulburări specifice de învățare;
 • cursanții vor cunoaște repere privind instrumentele privind evaluarea mecanismelor de coping;
  vor avea repere privind utilizarea informațiilor privind mecanismele de coping
  specifice în contextul dificultățile de învățare în procesul de consiliere;
 • vor cunoaște legislația românească și internațională în vigoare;
 • vor putea aplica informațiile dobândite în procesul de interventie psihopedagogice în contextul tulburărilor de învățare.

Cursul se desfășoară online.