FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: "Cum să creștem sănătoși"

Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 2 grupe 27 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 60 cursanți

Competențe dobândite:

 • Formarea, de către specialiştii CPECA, a unui număr de 10 cadre didactice, în vederea implementării proiectului, la nivel județean, în anul şcolar 2021-2022
 • Prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de copii cu vârsta între 5-7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa pregătitoare), prin participarea la Cursul ,,Cum să creştem sănătoşi” în anul şcolar 2021-2022
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "ABC-ul emoțiilor"
Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 28 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 29 cursanți

Competențe dobândite:

 • Formarea unui nr. de 10 profesori pentru învăţământul primar/ consilieri şcolari, în vederea susţinerii unor activităţi de formarea de abilităţi emoţionale, pentru cunoaşterea propriilor emoţii, gestinonarea şi direcţionarea adecvată a acestora, precum şi dezvoltarea responsabilităţii personale, în rândul elevilor din clasele I şi a II-a.
 • Dezvoltarea emoţională în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de elevi din clasele I şi a II-a, prin participarea la Cursul ,,ABC-ul emoţiilor” (1 curs/ judeţ x 20 elevi/ curs)
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familialială legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Inteligența emoțională – antrenorul minții"
Grup țintă: personal didactic de predare în învățământul primar

Număr de ore alocate progamului de formare: 20 ore
Calendar: 18 ianuarie - 9 februarie 2022
Număr de cadre didactice formate: 24 cursanți

La sfârşitul programului de formare cursanţii vor fi capabili:

 • Să folosească informațiile din domeniul inteligenței emoționale pentru a crea comunitatea clasei și activități cu impact emoțional pentru elevi;
 • Să adopte o strategie optimă pentru aplicarea informațiilor referitoare la inteligența emoțională, în gestionarea conflictelor, încurajarea elevilor și cultivarea
  unui mediu securizant și sănătos emoțional;
 • Să aplice la clasă instrumente practice pentru identificarea emoțiilor, etichetarea acestora și identificarea tehnicilor potrivite de gestionare a situațiilor inconfortabile;
 • Să organizeze colectivul de elevi în spiritul comunicării empatice, bazată pe dezvoltarea competențelor de comunicare pozitivă cu elevii;
 • Să adapteze tehnicile și instrumentele observate în cadrul cursului la specificul clasei de elevi la care predă.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: „Abordarea procesului instructiv-educativ în educaţia copiilor cu CES
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar și primar.
Calendar: 3-21 februarie 2022
Număr de cadre didactice formate: 34 cursanți
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva.

Competenţe vizate:

 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor teoretice pentru identificarea dizabilităţilor şi a cerinţelor educaţionale speciale;
 • Evidenţierea diferenţelor dintre integrarea şcolară şi incluziunea şcolară;
 • Utilizarea principiilor predării bazate pe ataşament, în procesul instructiv-educativ;
 • Proiectarea procesului de predare-învăţare-evaluare, în parteneriat cu elevii, părinţii, alţi specialişti, în scopul realizării unei bune incluziuni a elevilor cu CES;
 • Utilizarea metodelor și strategiilor specifice de cunoaștere și evaluare a elevilor cu CES, în vederea integrării și adaptării în mediul școlar și social.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: „Scrierea și implementarea proiectelor europene
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Calendar: 7 februarie - 4 aprilie 2022
Număr de cadre didactice formate: 34 cursanți
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin

Competenţe vizate:

 • Înţelegerea programelor europene de finanţare;
 • Competențe digitale care presupun căutarea de parteneri în proiecte europene;
 • Îmbunătăţirea capacităţii de a iniţia proiecte pentru instituţia în care lucrează;
 • Competenţe de scriere a proiectelor europene în concordanță cu nevoile instituției;
 • Competenţe de implementare și diseminare specifice proiectelor europene;
 • Competențe de lucru în echipe multinaționale.

Cursul se desfășoară online.