FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Aplicație Google Classroom in educație (4 grupe)

Calendar: 14 septembrie - evaluarea finală grupa 5

Competențe dobândite:

  • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
  • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
  • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.

Schiță suport de curs