FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Resurse educaționale deschise (3 grupe)

Calendar: 24 septembrie - evaluarea finală

Competențe dobândite:

  • Integrarea în lecţiile online a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării
  • Identificarea deresurse educaționale deschise care pot fi adaptate și folosite pentru a susține activități de învățare interesante
  • Crearea de resurse educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor educaționale în contexte pedagogice diverse, adaptate grupurilor de învățare

Cursul se desfășoară online.

Schiță suport de curs