FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 28 septembrie - 23 noiembrie 2020

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și a efectelor acestuia asupra curriculumului scris și predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor școlare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflați în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învățării și pe un management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei.

Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 2 octombrie - 26 noiembrie 2020

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 6 octombrie - 4 decembrie 2020

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 6 octombrie - 27 noiembrie 2020

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 6 octombrie - 3 decembrie 2020

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Număr de ore alocate programului de formare: 16 ore
Calendar: 29 septembrie - 15 octombrie 2020
Formator: prof. Roatiș Adriana

Competențe dobândite:

 • Profesorul pentru învăţământul primar răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale elevului şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi elevii să-şi realizeze întregul potenţial;
 • Profesorul pentru învăţământul primar abordează dezvoltarea elevului în mod integrat, asigurând în egală măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv, socio-emoţional şi fizic;
 • Cadrul didactic cunoaşte specificitatea procesului de învăţare a elevului de vârstă şcolară mică;
 • Profesorul pentru învăţământul primar promovează incluziunea socială şi toleranţa, oferind tuturor elevilor oportunităţi egale de dezvoltare şi învăţare, respectând valorile bazate pe drepturile omului şi principiile unei societăţi democratice deschise.

Cursul se desfășoară online.

Schiță suport de curs