FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Instrumente și resurse gratuite pentru construirea activităților de învățare on-line la clasele primare, formatori: Tiution Mariana Daniela- profesor pentru învățământul primar, Einholcz Monica Corina - profesor pentru învățământul primar.
Grup țintă: cadrele didactice din învățământul primar.
Calendar: 2 -23 martie 2021
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva


Denumirea programului de formare: Integrarea resurselor digitale la orele de științe, formatori: prof. Mariana Săsăran, prof. Zsombori Orsolya.
Grup țintă: profesori învățământ primar și profesori din aria matematică și științe, județul Satu Mare
Calendar: 8 februarie - 4 martie 2021
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal


Denumirea programului de formare: Management educațional - Leadership, formator: prof. Roman Mariana (profesor inginer la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu"). 
Grup țintă:
directori, inspectori, profesori din învățământul preuniversitar.
Calendar: 15 februarie - 30 martie 2021
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel


Denumirea programului de formare: Inițiere în G Suite (Suita Google pentru educație), formatori prof. Oltean Lidia Genoveva (profesor metodist CCD Satu Mare) și Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare).
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar. 
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel. 

Număr de ore alocate programului de formare: 27 ore
Calendar: 11 februarie - 23 martie 2021
Competențe dobândite:

  • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
  • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
  • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Primii pași cu GeoGebra Classic 5"
Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 5 noiembrie 2020 - 12 martie 2021 (grupa 1); 19 noiembrie 2020 - 12 martie 2021 (grupa 2)
Număr de cadre didactice formate: 44 (31 gimnazial, 13 liceal)

Competențe dobândite:

  • Formarea capacităţilor de aplicare în activitatea didactică a unor strategii de învăţare şi evaluare activ-participative cu caracter creativ
  • Proiectarea/ conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare, în vederea implicării active a elevilor în procesul de predare/învăţare
  • Adoptarea de metode şi tehnici didactice interactive, care să permită utilizarea eficientă a materialelor, echipamentelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ
  • Valorificarea corectă şi conştientă a cunoştinţelor acumulate, în vederea transferului acestora de la cadrul didactic către elev

 Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare:  Instrumente WEB pentru instruire online, formator prof. Grecu Maria (Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare).
Grup țintă: Cadre didactice care predau la nivel gimnazial și liceal.
Calendar: 11.01 - 06.03.2021
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin.


Denumirea programului de formare: Scrierea și implementarea proiectelor europene, formatori prof. Apan Ioana Florica (Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Apa) și prof. Rusz Corina Delia (Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit) .
Grup țintă: Cadre didactice de predare, personal de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare 
Calendar: 12.01 - 23.03.2021
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin.