FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Management educațional - Leadership, formator: prof. Roman Mariana (profesor inginer la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu"). 
Grup țintă:
 directori, inspectori, profesori din învățământul preuniversitar.
Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 15 februarie - 30 martie 2021 (2 grupe)
Număr de cadre didactice formate: 60
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel

Cursul se desfășoară online.