FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Management educațional - Leadership, formator: prof. Roman Mariana (profesor inginer la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu"). 
Grup țintă:
 directori, inspectori, profesori din învățământul preuniversitar.

Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 15 februarie - 30 martie 2021 (2 grupe)
Număr de cadre didactice formate: 60
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Instrumente de evaluare online, formatori: Anișoara Boitor, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare, dr. Năstaca Pișcoran, inspector de limba și literatura română, Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare, Carmen Fechete, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Bălcescu-Petofi” Satu Mare și Paula Murgu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare.
Grup țintă: profesori de limba și literatura română.  
Număr de ore alocate programului de formare: 24 de ore
Calendar: 5-23 aprilie 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Cristina Gherman

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Stil de viață sănătos, formatori: Jelea Stela-Gabriela, profesor, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Pop Alexandrina Ligia, director, Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare, Achim Mărioara Monica, profesor de biologie.
Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți. 
Număr de ore alocate programului de formare: 40 ore
Calendar: 7 aprilie - 10 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László

Cursul se desfășoară online.