Denumirea programului de formare: Management educațional - Leadership, formator: prof. Roman Mariana (profesor inginer la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu"). 
Grup țintă:
 directori, inspectori, profesori din învățământul preuniversitar.

Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 15 februarie - 30 martie 2021 (2 grupe)
Număr de cadre didactice formate: 60
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Stil de viață sănătos, formatori: Jelea Stela-Gabriela, profesor, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Pop Alexandrina Ligia, director, Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare, Achim Mărioara Monica, profesor de biologie.
Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți. 
Număr de ore alocate programului de formare: 40 ore
Calendar: 7 aprilie - 10 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare:  Marketing educațional în activitatea didacticăformatori: prof. Codrean Bianca -  profesor grad I, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, prof. Codrean Mugurel -  profesor grad I, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare.
Grup țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial si liceal care nu ocupă funcții de conducere

Număr de ore alocate programului de formare: 24 ore
Calendar: 12-29 aprilie 2021
Număr de cadre didactice formate: 23
Responsabil CCD: profesor metodist Cristina Gherman

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpuriiformatori: Ghiț Leontina, profesor pentru învățământul preșcolar, Iznăvoiu Crina Ramona, profesor pentru învățământul preșcolar, Pop Monica, profesor pentru învățământul preșcolar
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preprimar

Număr de ore alocate programului de formare: 25 ore
Calendar: 12 aprilie - 18 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 29
Responsabil CCD: profesor metodist Lidia Oltean

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire, formator: Brumboiu Mariana , director, Centrul Județean de Excelență Satu Mare.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal

Număr de ore alocate programului de formare: 20 ore
Calendar: 12 aprilie - 14 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal

Cursul se desfășoară online.