FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Management educațional - Leadership, formator: prof. Roman Mariana (profesor inginer la Colegiul Tehnic "Ion I.C. Brătianu"). 
Grup țintă:
 directori, inspectori, profesori din învățământul preuniversitar.

Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 15 februarie - 30 martie 2021 (2 grupe)
Număr de cadre didactice formate: 60
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Stil de viață sănătos, formatori: Jelea Stela-Gabriela, profesor, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Pop Alexandrina Ligia, director, Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare, Achim Mărioara Monica, profesor de biologie.
Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți. 
Număr de ore alocate programului de formare: 40 ore
Calendar: 7 aprilie - 10 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpuriiformatori: Ghiț Leontina, profesor pentru învățământul preșcolar, Iznăvoiu Crina Ramona, profesor pentru învățământul preșcolar, Pop Monica, profesor pentru învățământul preșcolar
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preprimar

Număr de ore alocate programului de formare: 25 ore
Calendar: 12 aprilie - 18 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 29
Responsabil CCD: profesor metodist Lidia Oltean

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire, formator: Brumboiu Mariana , director, Centrul Județean de Excelență Satu Mare.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal

Număr de ore alocate programului de formare: 20 ore
Calendar: 12 aprilie - 14 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Inițiere în G Suite (Suita Google pentru educație), formatori prof. Oltean Lidia Genoveva (profesor metodist CCD Satu Mare) și Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare).
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Număr de ore alocate programului de formare: 27 ore
Calendar: 6 mai - 3 iunie 2021 (grupa 11)
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel 
Competențe dobândite:

  • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
  • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
  • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.