FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: Stil de viață sănătos, formatori: Jelea Stela-Gabriela, profesor, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Pop Alexandrina Ligia, director, Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare, Achim Mărioara Monica, profesor de biologie.
Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți. 
Număr de ore alocate programului de formare: 40 ore
Calendar: 7 aprilie - 10 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpuriiformatori: Ghiț Leontina, profesor pentru învățământul preșcolar, Iznăvoiu Crina Ramona, profesor pentru învățământul preșcolar, Pop Monica, profesor pentru învățământul preșcolar
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preprimar

Număr de ore alocate programului de formare: 25 ore
Calendar: 12 aprilie - 18 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 29
Responsabil CCD: profesor metodist Lidia Oltean

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire, formator: Brumboiu Mariana , director, Centrul Județean de Excelență Satu Mare.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal

Număr de ore alocate programului de formare: 20 ore
Calendar: 12 aprilie - 14 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: Inițiere în G Suite (Suita Google pentru educație), formatori prof. Oltean Lidia Genoveva (profesor metodist CCD Satu Mare) și Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare).
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Număr de ore alocate programului de formare: 27 ore
Calendar: 6 mai - 3 iunie 2021 (grupa 11)
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel 
Competențe dobândite:

  • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
  • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
  • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Educaţie pentru Sănătate, formator: prof. Văsuț Anamaria.
Grup țintă: educatori, învăţători, profesori de biologie şi ştiinţe, profesori diriginți.
Calendar: 10.05.2021-07.06.2021.  
Număr de cadre didactice formate: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. 

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar, formatori: profesor pentru învățământ preșcolar Ghiț Leontina, profesor pentru învățământ preșcolar Tunsu Romina-Claudia, profesor pentru învățământ preșcolar Gale Nicoleta.
Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preșcolar. 
Calendar: 10.05.2021-07.06.2021
Număr de cadre didactice formate: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. 

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Mecanismele de coping - element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de învățare, formatori: profesor logoped Jiboc Angela Mariana, psiholog specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială și psihoterapie cognitiv comportamentală, supervizor în psihologie clinică și logopedie.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Calendar: 11.05.2021-08.06.2021
Număr de cadre didactice: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva.