FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 4 grupe, 27 septembrie - 14 decembrie 2021
Număr de cadre didactice formate: 90 cursanți

Competențe dobândite:

  • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
  • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
  • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Cum să creștem sănătoși"

Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 2 grupe 27 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 60 cursanți

Competențe dobândite:

  • Formarea, de către specialiştii CPECA, a unui număr de 10 cadre didactice, în vederea implementării proiectului, la nivel județean, în anul şcolar 2021-2022
  • Prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de copii cu vârsta între 5-7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa pregătitoare), prin participarea la Cursul ,,Cum să creştem sănătoşi” în anul şcolar 2021-2022
  • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "ABC-ul emoțiilor"
Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 28 octombrie 2021 - iunie 2022
Număr de cadre didactice formate: 29 cursanți

Competențe dobândite:

  • Formarea unui nr. de 10 profesori pentru învăţământul primar/ consilieri şcolari, în vederea susţinerii unor activităţi de formarea de abilităţi emoţionale, pentru cunoaşterea propriilor emoţii, gestinonarea şi direcţionarea adecvată a acestora, precum şi dezvoltarea responsabilităţii personale, în rândul elevilor din clasele I şi a II-a.
  • Dezvoltarea emoţională în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de elevi din clasele I şi a II-a, prin participarea la Cursul ,,ABC-ul emoţiilor” (1 curs/ judeţ x 20 elevi/ curs)
  • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familialială legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

Cursul se desfășoară online.