FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare invită cadrele didactice care au competenţe de formator (certificat de formator) să propună programe de formare pentru Oferta de programe de formare care va fi propusă spre avizare la Ministerul Educației pentru anul şcolar 2021-2022.

Propunerile se depun în perioada 15 iulie – 15 august 2021.

Etape în realizarea Ofertei de programe de formare:

  1. Depunerea la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare a propunerilor de programe de programe de formare (conform machetei de program), suportul de curs și CV-urile formatorilor, însoţite de documente justificative. Depunerea documentelor se realizează în format electronic, în perioada 15 iulie – 15 august 2021, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., utilizând titlul mesajului: „Propunere oferta de formare_nume şi prenume formator”.
  2. Selecţia programelor se realizează până la data de 7 septembrie 2021.
  3. Anunţarea rezultatelor selecţiei programelor de formare continuă şi a formatorilor, pentru anul școlar 2021-2022 – 8 septembrie 2021.

NOTE:
* Vor fi selectate cu prioritate acele programe de formare care corespund nevoilor de formare exprimate în chestionarul de analiză de către personalul didactic din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare, precum și programele care corespund direcțiilor prioritare ale Ministerului Educației.

** Propunerile de programe trebuie să respecte cerințele exprimate mai sus și legislația privind drepturile de autor.

Director,
Prof. Corina-Florica Dragomir

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea organizează în perioada 2 iunie 2021 - 15 iunie 2021 înscrieri pentru următoarele programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: 

  • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
  • PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘCOLARĂ
  • MENTOR
  • DESIGNER INSTRUCȚIONAL

Cursurile se vor desfășura online.
Detalii găsiți în Anunțul cu informațiile necesare.

Revista județeană „Școala Mehedințiului”, publicată pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, înregistrată cu ISSN 2392-7526, ISSN-L 1223 – 8481, continuă editarea numărului supliment, aferent semestrului al II-lea, anul școlar 2020-2021, care va cuprinde articole/studii de specialitate ale personalului didactic/didactic-auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar județean și național.

Detalii găsiți pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți și pe site-ul Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.

Stimate doamne, stimaţi domni

Vă invităm să luaţi parte la studiul de cercetare privind analiza de nevoi de formare, pe care îl realizează Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, pentru anul şcolar 2021-2022, completând chestionarul disponibil pe site-ul instituţiei, urmând următorul link: https://forms.gle/pwuopQb9xxrj6dtM8

Chestionarul se adresează întregului personal din învăţământul preuniversitar sătmărean şi este un instrument foarte util şi necesar pentru ca instituţia noastră să realizeze "Oferta de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2021-2022" care să răspundă nevoilor dumneavoastră reale de formare.
Vă rugăm să completaţi chestionarul până la data de 15 iunie 2021.

Vă mulţumim.

Director, prof. Monica Liliana Chiş