FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuă Educaţie pentru Sănătate, formator: prof. Văsuț Anamaria. Grup țintă: educatori, învăţători, profesori de biologie şi ştiinţe, profesori diriginți. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 10.05.2021-07.06.2021.  Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs

 2. Programul de formare continuă Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar, formatori: profesor pentru învățământ preșcolar Ghiț Leontina, profesor pentru învățământ preșcolar Tunsu Romina-Claudia, profesor pentru învățământ preșcolar Gale Nicoleta. Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preșcolar. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 10.05.2021-07.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

 3. Programul de formare continuă Mecanismele de coping - element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de învățare, formatori: profesor logoped Jiboc Angela Mariana, psiholog specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială și psihoterapie cognitiv comportamentală, supervizor în psihologie clinică și logopedie. Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 11.05.2021-08.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

 4. Programul de formare continuă Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă: „Confruntarea cu balaurul  integrării”, formatori: Balint Katalin, psiholog CJRAE Satu Mare, membru al comisie de evaluare a elevilor cu dificultăți de învățare (SEOSP), format în psihoterapie narativă, Dr. Tallian Cristian, psihiatru, director CSM Satu Mare. Grup țintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar de la secția maghiară, cu prioritate cadrele didactice care se confruntă cu integrarea acestor copii, având în grupele/clasele lor copii cu certificat de orientare școlară sau cadrele debutante. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 17.05.2021-08.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 29 aprilie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș

În atenția absolvenților programelor de formare organizate de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

Stimate colege, stimați colegi,
Vă comunicam că adeverințele de absolvire a programelor de formare organizate de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, pentru cadrele didactice care au participat și au absolvit cursurile, sunt disponibile și pot fi ridicate individual sau prin delegat, de la sediul CCD SM, birou „Eliberări acte studii” (parter) sau de la birou „Informatică”, etaj I. Intrarea pe ușa principală a CCD SM sau pe poarta de acces a ISJ SM.

Director,
Prof. Monica Liliana Chiș

Autoritatea de Supraveghere Financiară va organiza, în perioada 22 – 26 martie 2021, o serie de activități de educație financiară în cadrul Global Money Week 2021, o inițiativă globală dedicată educației financiare pentru tineri, desfășurată sub egida OECD în peste 175 de țări.
Detalii sunt disponibile pe pagina instituţiei, la următorul link: https://ccdsm.ro/index.php/anunturi/75-asf-academic-fin-hub 

În atenția absolvenților programului de formare CRED, seria 5 - ciclul primar și seria 6 - ciclul gimnazial: https://ccdsm.ro/index.php/proiect-cred

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuăInstrumente de evaluare online, formatori: Anișoara Boitor, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare, dr. Năstaca Pișcoran, inspector de limba și literatura română, Inspectoratul Școlar Județean  Satu Mare, Carmen Fechete, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială „Bălcescu-Petofi” Satu Mare și Paula Murgu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. Grup țintă: profesori de limba și literatura română. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 5-23 aprilie 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Cristina Gherman. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs
 1. Programul de formare continuă Marketing educațional în activitatea didactică, formatori: prof. Codrean Bianca -  profesor grad I, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, prof. Codrean Mugurel -  profesor grad I, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. Grup țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial si liceal care nu ocupă funcții de conducere. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 12-29 aprilie 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Cristina Gherman. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs

 2. Programul de formare continuă "Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpurii", formatori: Ghiț Leontina, profesor pentru învățământul preșcolar, Iznăvoiu Crina Ramona, profesor pentru învățământul preșcolar, Pop Monica, profesor pentru învățământul preșcolar. Grup țintă: cadre didactice din învățământul preprimar. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 12 aprilie-18 mai 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs

 3. Programul de formare continuă "Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire", formator: Brumboiu Mariana , director, Centrul Județean de Excelență Satu Mare. Grup țintă: cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal. Cursul se va derula online, în perioada 12 aprilie-14 mai 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.

 4. Programul de formare continuă "Stil de viață sănătos", formatori: Jelea Stela-Gabriela, profesor, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Pop Alexandrina Ligia, director, Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare, Achim Mărioara Monica, profesor de biologie. Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți. Cursul se va derula online, în perioada 7 aprilie - 10 mai 2021Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal László. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 21 martie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș