FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

COMUNICAT - Centru de vaccinare

COMUNICAT

Având în vedere faptul că, între 01 – 05 martie 2021, în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare este amenajat Centrul de vaccinare anticovid, accesul fizic al publicului în incinta instituţiei este restricţionatdoar pentru urgenţe, respectiv situaţii care nu suportă amânare şi necesită prezenţa fizică a vizitatorilor.

Pentru depunerea sau preluarea de documente care nu pot fi transmise electronic sau prin curier şi sunt absolut necesare, în acest interval de timp, accesul este permis în instituţie doar la intrarea din curtea Inspectoratului Şcolar Judeţean și se va realiza doar pe baza unei programări telefonice la nr. 0787455316. Documentele pot fi predate/ preluate numai de către un angajat al Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” la intrarea din curte, numai pe baza programării şi la ora stabilite. Intrarea princpală a Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” este blocată, având acces numai cei programaţi la vaccinare.

ÎN PERIOADA 01 – 05 MARTIE, NU SE ELIBEREAZĂ ADEVERINŢE PENTRU ABSOLVIREA CURSURILOR, NICI ADEVERINŢELE PENTRU CURSURILE CRED!

 • Programul cu publicul se va desfășura zilnic între orele 9,00-13,00. Contactul cu publicul se realizează pe baza unei programări telefonice la nr. 0787455316 sau a unei solicitări scrise, transmisă prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Vă rugăm să aşteptaţi confirmarea vizitei din partea unui anagajat al CCD SM şi să evitaţi deplasarea la sediul CCD SM.
 • Pentru orice informaţii sau solicitări, respectiv programări ale vizitelor, vă rugăm să apelaţi telefonic NUMAI LA NR. 0787455316, de luni, până joi, între orele 8,00 – 16,30 sau vineri, între orele 8,00 – 14,00.
 • Activitatea angajaților se va desfășura între orele 8,00-16,30 de luni până joi, iar vineri între orele 8,00-14,00, în regim telemunca, dar cu asigurarea programului de permanenţă în instituţie.

 Vă rugăm să sprijiniţi această acţiune şi vă mulţumim pentru înţelegere.

Director,
Prof. Monica Liliana Chiş

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuă Instrumente și resurse gratuite pentru construirea activităților de învățare on-line la clasele primare, formatori: Tiution Mariana Daniela- profesor pentru învățământul primar, Einholcz Monica Corina - profesor pentru învățământul primar.
  Grup țintă: cadrele didactice din învățământul primar
  .
  Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite:
  în perioada 02.03-23.03.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs
 1. Programul de formare continuăDezvoltarea gândirii critice a școlarului mic, formatori: prof. Șimon Angelica, studii universitare, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, inspector școlar de specialitate, prof. Cristea Sînziana, studii universitare, specializarea Sociologie-psihologie, profesor consilier școlar, director CJRAE Satu Mare.
  Grup țintă: cadrele didactice din învățământul primar.
  Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite:
  în perioada 09.03.-19.03. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs

Atenție: Cele două cursuri se desfășoară simultan. 

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 25 februarie 2021, ora 12.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează activitatea metodică/ cerc pedagogic reunită pentru semestrul al II-lea, online, pe Platforma Google Classroom, domeniul CCD SM, cu titlul „Consfătuirile personalului din centrele de documentare şi informare/ biblioteci şcolare”, responsabil Dumitru Camelia, în calitate de coordonator metodologic pentru activităţile destinate bibliotecarilor şcolari/ profesorilor documentarişti şi responsabililor centrelor de documentare si informare/ bibliotecilor şcolare. La activitate va participa personalul care asigură funcţionarea bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare și informare din toate unitățile de învăţământ preuniversitar ale județului Satu Mare, în vederea instruirii pentru completarea chestionarului transmis de Ministerul Educației și Cercetării prin adresa nr. 8112M/ 27.01.2021.

Chestionarul stă la baza unei cercetări al cărei scop este obținerea de date statistice necesare identificării stadiului și nivelului la care se află dotarea IT (hard și soft), formarea profesională a personalului de specialitate, tipul și mărimea colecțiilor, numărul și frecvența utilizatorilor bibliotecilor școlare/ CDI-urilor din România.

Rezultatele cercetării vor sta la baza proiectelor care își propun îmbunătățirea infrastructurii din bibliotecile școlare, dar și pentru derularea unor cursuri de perfecționare care să răspundă nevoilor de formare continuă a personalului din structurile infodocumetare.

Cercetarea se va desfășura în perioada 2-28 februarie 2021 sub coordonarea Asociației Bibliotecarilor din România și a Comisiei Naționale a Bibliotecilor.

Chestionarul se adresează bibliotecarilor din CCD, bibliotecarilor școlari/ profesorilor documentariști/ responsabililor din structurile infodocumentare și se referă la anul școlar 2019-2020.

Pentru a participa la activitatea de instruire este necesar ca personalul care asigură funcționarea bibliotecilor şcolare/ a centrelor de informare și documentare (bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, responsabili CDI/ responsabili biblioteci şcolare, numiţi cu decizie a conducătroului unităţii) să completeze chestionarul disponibil pe site-ul CCD SM, urmând link-ul: https://forms.gle/b3rPoXukL3ur1x3w6, până la data de 15 februarie 2021, ora 12,00. Ulterior înscrierii, fiecare participant va primi pe e-mail un mesaj de confirmare care va conţine detaliile de conectare la activitatea metodică şi de cerc pedagogic.

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare este centru acreditat de examen în vederea obținerii certificării denumită generic Microsoft Certified Educator – MCE pentru personalul didactic din judeţ.

Această certificare demonstrează abilitățile profesorilor de a preda interdisciplinar, pe bază de proiecte și de a integra tehnologia digitală în predarea la clasă. Certificarea MCE oferă oportunitatea obținerii a 15 CPT, având în vedere că este echivalată de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC 4413/28.05.2020.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor care doresc obținerea certificatului MCE, a fost  realizat un ghid metodologic „Proiectarea Învățării în Secolul 21” care să faciliteze cadrelor didactice identificarea și exploatarea oportunităților de învățare care formează competențele secolului 21 prin utilizarea tehnologiei digitale.

Ghidul metodologic „Proiectarea Învățării în Secolul 21” este o resursă aliniată cadrului european de competențe digitale pentru profesori (DigiCompEdu) și reprezintă un reper important pentru cadrele didactice care doresc să își valideze cunoștințele și competențele de utilizare a tehnologiei în procesul de predare și învățare.

Această recunoaștere se realizează prin susținerea unui examen „Predarea cu ajutorul tehnologiei (62-193)” – o certificare globală dezvoltată de Microsoft și implementată în România de Certipro Education.

Examinarea se realizează în urma achitării unei taxe de 250 de lei/ persoană, care  include examinarea, certificatul MCE şi eliberarea adeverinței pe care este trecut numărul de credite și ordinul OMEC de echivalare.

Înscrierea în vederea examinării se face la Casa Corpului Didactic ”Dariu Pop” Satu Mare, prof. metodist Gabriel ARSU, tel 0743 848363 sau e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Termen pentru înscriere: permanent

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează o grupă de formare pentru programul „Integrarea resurselor digitale la orele de științe”, formatori: prof. Mariana Săsăran, prof. Zsombori Orsolya. Grup țintă: profesori învățământ primar și profesori din aria matematică și științe, județul Satu Mare. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 8 februarie - 4 martie 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 31 ianuarie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș