FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

1.   Programul de formare continuă „Abordarea procesului instructiv-educativ în educaţia copiilor cu CES”, formator: Dogeanu Laura (profesor psihopedagog) 
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar și primar.
Cursul se va derula online, pe platforma Google Workspace, în perioada 3-21 februarie 2022.
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva.
Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs

2.  Programul de formare continuă „Scrierea și implementarea proiectelor europene”, formatori prof. Apan Ioana Florica (Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Apa), prof. Chencian Mihaela (inspector școlar) și prof. Rusz Corina Delia (Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit).
Grup țintă: cadre didactice de predare, personal de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare 
Cursul se va derula online, pe platforma Google Workspace, în perioada 7 februarie - 4 aprilie 2022.
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin.
Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs 

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.
Termenul de înscriere este 25 ianuarie 2022.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare,
prof. Rodica Kerekes