FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

1. Programul de formare continuă Forme și metode de colaborare grădiniță- familie, formatori: GNANDT Petruța Oana, ȘINCAR Aurica.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar.
Cursul se va derula online, pe Platforma Google Workspace: în perioada 17 mai - 7 iunie 2022. Responsabil CCD: profesor metodist OLTEAN Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs

2. Programul de formare continuă Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar, formatori: GHIȚ Leontina; DOBRAN Florica.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar.
Cursul se va derula online, pe Platforma Google Workspace: în perioada 20 mai - 30 iunie 2022. Responsabil CCD: profesor metodist OLTEAN Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs

3. Programul de formare continuă „Stil de viaţă sănătos, formatori: POP Alexandrina Ligia, ACHIM Mărioara Monica, JELEA Stela Gabriela.
Grup țintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinţi.
Cursul se va derula online, pe Platforma Google Workspace: 
în perioada 16 mai - 14 iunie 2022. Responsabil CCD: profesor metodist KEREKES Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.

4. Programul de formare continuă Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă: „Confruntarea cu balaurul  integrării, formatori: BALINT Katalin, dr. TALLIAN Cristian.
Grup țintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar de la secţia maghiară, cu prioritate cadrele didactice care se confruntă cu problema integrării acestor copii, având în grupele/clasele lor copii cu certificat de orientare școlară sau cadrele debutante.
CURSUL SE FACE ÎN LIMBA MAGHIARĂ.
Cursul se va derula online, pe Platforma Google Workspace: în perioada 16 mai - 2 iunie 2022. Responsabil CCD: profesor metodist KEREKES Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.

5. Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează o grupă de formare pentru programul de formare continuă: Învățarea digitală, formatori: MIHAI Adela, VAD Zoltán.
CURSUL SE FACE ÎN LIMBA MAGHIARĂ.
Deoarece pentru cursul „Învățarea digitală” numărul persoanelor înscrise depășește numărul care pot fi cuprinse într-o grupă, se va organiza o a doua grupă pentru care continuăm înscrierile până la completarea grupei. (Aproximativ 10 locuri.) Persoanele înscrise sunt în evidență, numai atunci să semnaleze dacă orarul grupei a doua nu le corespunde.

Grup țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, educatori, învățători, profesori (indiferent de specialitate)
Cursul se va derula online, pe Platforma Google Workspace: în perioada 23 mai - 7 iunie 2022. Responsabil CCD: profesor metodist KEREKES Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 9 mai 2022.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare,
prof. Rodica Kerekes