FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Joi, 10 decembrie 2020, va avea loc a III-a ediție a Summit-ului European al Educației cu tema „Transformarea educației digitale - consolidarea rezilienței în Spațiul european al educației”.

Al treilea Summit European al Educației se va desfășura în format on-line și oferă oportunitatea tuturor părților interesate (inclusiv cercetătorilor, furnizorilor de formare profesională, ONG-urilor, reprezentanților comunităților locale și inovatorilor care fac parte din ecosistemul european al educației digitale), de a participa la dezbaterea următoarelor teme de interes:

  • transformarea digitală a sistemelor educaționale europene;
  • schimbul de experiențe și cele mai bune practici în atenuarea efectelor COVID-19 asupra sistemelor de educație și formare;
  • crearea Spațiului European al Educației până în 2025 și punerea în aplicare a noului Plan de acțiune în domeniul educației digitale.

 Agenda evenimentului, precum și informații legate de conectare (video-streaming) sunt disponibile ► aici.