FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

  1. Programul de formare continuă „INSTRUMENTE WEB PENTRU INSTRUIRE ONLINE”, formator prof. Grecu Maria (Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare). Grup țintă: Cadre didactice care predau la nivel gimnazial și liceal. Cursul se va derula online, pe Platforma GSuite: în perioada 11.01 - 27.02.2021.  Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
    Schiță suport de curs

  2. Programul de formare continuă „SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE”, formatori prof. Apan Ioana Florica (Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Apa) și prof. Rusz Corina Delia (Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit) . Grup țintă: Cadre didactice de predare, personal de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare.  Cursul se va derula online, pe Platforma GSuite: în perioada 12.01 - 23.03.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
    Schiță suport de curs 

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, anunță organizarea a două seminare pentru cadrele didactice sătmărene, în cadrul programului Start2Teach

Programul Autorității de Supraveghere Financiară este adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, având ca obiectiv principal transferul de informații specifice educației financiare nebancare necesare pedagogilor.
Seminarul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar/gimnazial/liceal, în special profesorilor de socio-umane și celor care predau disciplina Educație economico-financiară. 
Vor fi  organizate gratuit două seminare Start2Teach:
21.01.2021 în intervalul orar 14:00 – 16:00 (grupa 1);
26.01.2021 în intervalul orar 15:00 – 17:00 (grupa 2).
Seminarele se vor desfășura folosind aplicația ZOOM utilizată de furnizorul-partener; linkul pentru conectare va fi transmis de ASF înainte de seminar, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Cadrele didactice vor primi adeverință de participare.

Responsabil CCD: profesor metodist Gherman Cristina. 

Înscrierea la cursuri/seminare se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 21.12.2020.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș