FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează o grupă de formare pentru programul „Integrarea resurselor digitale la orele de științe”, formatori: prof. Mariana Săsăran, prof. Zsombori Orsolya. Grup țintă: profesori învățământ primar și profesori din aria matematică și științe, județul Satu Mare. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 8 februarie - 4 martie 2021. Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
Schiță suport de curs

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 31 ianuarie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș