FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuă Educaţie pentru Sănătate, formator: prof. Văsuț Anamaria. Grup țintă: educatori, învăţători, profesori de biologie şi ştiinţe, profesori diriginți. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 10.05.2021-07.06.2021.  Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs

 2. Programul de formare continuă Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar, formatori: profesor pentru învățământ preșcolar Ghiț Leontina, profesor pentru învățământ preșcolar Tunsu Romina-Claudia, profesor pentru învățământ preșcolar Gale Nicoleta. Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preșcolar. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 10.05.2021-07.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

 3. Programul de formare continuă Mecanismele de coping - element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de învățare, formatori: profesor logoped Jiboc Angela Mariana, psiholog specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială și psihoterapie cognitiv comportamentală, supervizor în psihologie clinică și logopedie. Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 11.05.2021-08.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

 4. Programul de formare continuă Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă: „Confruntarea cu balaurul  integrării”, formatori: Balint Katalin, psiholog CJRAE Satu Mare, membru al comisie de evaluare a elevilor cu dificultăți de învățare (SEOSP), format în psihoterapie narativă, Dr. Tallian Cristian, psihiatru, director CSM Satu Mare. Grup țintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar de la secția maghiară, cu prioritate cadrele didactice care se confruntă cu integrarea acestor copii, având în grupele/clasele lor copii cu certificat de orientare școlară sau cadrele debutante. Cursul se va derula online, pe Platforma G Suite: în perioada 17.05.2021-08.06.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

Înscrierea la cursuri se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 29 aprilie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș