Denumirea programului de formare: Formarea competențelor lingvistice în contextul educației timpuriiformatori: Ghiț Leontina, profesor pentru învățământul preșcolar, Iznăvoiu Crina Ramona, profesor pentru învățământul preșcolar, Pop Monica, profesor pentru învățământul preșcolar
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preprimar

Număr de ore alocate programului de formare: 25 ore
Calendar: 12 aprilie - 18 mai 2021
Număr de cadre didactice formate: 29
Responsabil CCD: profesor metodist Lidia Oltean

Cursul se desfășoară online.


Inițiere în G Suite (Suita Google pentru educație), formatori prof. Oltean Lidia Genoveva (profesor metodist CCD Satu Mare) și Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare).
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Număr de ore alocate programului de formare: 27 ore
Calendar: 6 mai - 3 iunie 2021 (grupa 11)
Număr de cadre didactice formate: 25
Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel 
Competențe dobândite:

  • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
  • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
  • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Educaţie pentru Sănătate, formator: prof. Văsuț Anamaria.
Grup țintă: educatori, învăţători, profesori de biologie şi ştiinţe, profesori diriginți.
Calendar: 10.05.2021-07.06.2021.  
Număr de cadre didactice formate: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. 

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Activități de tip outdoor  în învățământul preșcolar, formatori: profesor pentru învățământ preșcolar Ghiț Leontina, profesor pentru învățământ preșcolar Tunsu Romina-Claudia, profesor pentru învățământ preșcolar Gale Nicoleta.
Grup țintă: cadrele didactice din învățământul preșcolar. 
Calendar: 10.05.2021-07.06.2021
Număr de cadre didactice formate: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. 

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului: Mecanismele de coping - element semnificativ în intervențiile psihopedagogice la elevii cu tulburări (specifice) de învățare, formatori: profesor logoped Jiboc Angela Mariana, psiholog specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială și psihoterapie cognitiv comportamentală, supervizor în psihologie clinică și logopedie.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Calendar: 11.05.2021-08.06.2021
Număr de cadre didactice: 30
Responsabil CCD: profesor metodist Oltean Lidia Genoveva. 


Denumirea programului: Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă: „Confruntarea cu balaurul  integrării”, formatori: Balint Katalin, psiholog CJRAE Satu Mare, membru al comisie de evaluare a elevilor cu dificultăți de învățare (SEOSP), format în psihoterapie narativă, Dr. Tallian Cristian, psihiatru, director CSM Satu Mare.
Grup țintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar de la secția maghiară, cu prioritate cadrele didactice care se confruntă cu integrarea acestor copii, având în grupele/clasele lor copii cu certificat de orientare școlară sau cadrele debutante. 
Calendar: 17.05.2021-08.06.2021.
Număpr cadre didactice formate: 27
Responsabil CCD: profesor metodist Kerekes Antal.