FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Către unitățile de învățământ din județul Satu Mare

Stimată doamnă/Stimate domnule director,

Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”cod SMIS 2014+: 118327, cel mai important proiect care vizează formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare.

Având în vedere importanța formării continue a cadrelor didactice din perspectiva curriculumului bazat pe competențele cheie, dar și a competențelor digitale, vă solicităm sprijinul în monitorizarea constituirii noilor grupe de formare la nivelul județului Satu Mare, precum și în asigurarea informării tuturor cadrelor didactice, referitor la demararea noilor serii de formare.

Adresa nr. 3783/CRED/06.01.2021 și anexele aferente găsiți pe pagina Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare, secțiunea Proiect CRED.

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, anunță organizarea a două seminare pentru cadrele didactice sătmărene, în cadrul programului Start2Teach.
Programul Autorității de Supraveghere Financiară este adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, având ca obiectiv principal transferul de informații specifice educației financiare nebancare necesare pedagogilor.

Seminarul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar/gimnazial/liceal, în special profesorilor de socio-umane și celor care predau disciplina Educație economico-fianciară. 

Vor fi  organizate gratuit două seminare Start2Teach:

 • 21.01.2021 în intervalul orar 14:00 – 16:00 (grupa 1);
 • 26.01.2021 în intervalul orar 15:00 – 17:00 (grupa 2).

Seminarele se vor desfășura folosind aplicația ZOOM utilizată de furnizorul-partener; linkul pentru conectare va fi transmis de ASF înainte de seminar, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Cadrele didactice vor primi adeverință de participare. 

Înscrierea la cursuri/seminare se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Înscrierile continuă până în 14 ianuarie 2021.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica-Liliana CHIȘ

Stimate Doamne Directoare/ Stimați Domni Directori,

Vă aducem la cunoștință propunerea Casei Corpului Didactic Alba, care organizează, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba SIMPOZIONUL ,,Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României - în context european”, ediția a XII-a, 2020-2021. Simpozionul este un proiect educativ interdisciplinar ce antrenează elevii și cadrele didactice în activități complexe de cercetare privind realizarea dezvoltării durabile a României.

Informațiile necesare pentru participare sunt atașate mesajului postat pe pagina Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare.

Director,
Prof. Monica Liliana Chiș

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare organizează grupe de formare pentru următoarele programe de formare continuă:

 1. Programul de formare continuă „INSTRUMENTE WEB PENTRU INSTRUIRE ONLINE”, formator prof. Grecu Maria (Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare). Grup țintă: Cadre didactice care predau la nivel gimnazial și liceal. Cursul se va derula online, pe Platforma GSuite: în perioada 11.01 - 27.02.2021.  Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare
  Schiță suport de curs

 2. Programul de formare continuă „SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE”, formatori prof. Apan Ioana Florica (Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Apa) și prof. Rusz Corina Delia (Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit) . Grup țintă: Cadre didactice de predare, personal de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare.  Cursul se va derula online, pe Platforma GSuite: în perioada 12.01 - 23.03.2021. Responsabil CCD: profesor metodist Arsu Gabriel Cosmin. Vă invităm să studiați orarul cursului de formare.
  Schiță suport de curs 

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, anunță organizarea a două seminare pentru cadrele didactice sătmărene, în cadrul programului Start2Teach

Programul Autorității de Supraveghere Financiară este adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, având ca obiectiv principal transferul de informații specifice educației financiare nebancare necesare pedagogilor.
Seminarul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar/gimnazial/liceal, în special profesorilor de socio-umane și celor care predau disciplina Educație economico-financiară. 
Vor fi  organizate gratuit două seminare Start2Teach:
21.01.2021 în intervalul orar 14:00 – 16:00 (grupa 1);
26.01.2021 în intervalul orar 15:00 – 17:00 (grupa 2).
Seminarele se vor desfășura folosind aplicația ZOOM utilizată de furnizorul-partener; linkul pentru conectare va fi transmis de ASF înainte de seminar, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Cadrele didactice vor primi adeverință de participare.

Responsabil CCD: profesor metodist Gherman Cristina. 

Înscrierea la cursuri/seminare se realizează prin completarea formularului de înscriere online.

Termenul de înscriere este 21.12.2020.

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș

Joi, 10 decembrie 2020, va avea loc a III-a ediție a Summit-ului European al Educației cu tema „Transformarea educației digitale - consolidarea rezilienței în Spațiul european al educației”.

Al treilea Summit European al Educației se va desfășura în format on-line și oferă oportunitatea tuturor părților interesate (inclusiv cercetătorilor, furnizorilor de formare profesională, ONG-urilor, reprezentanților comunităților locale și inovatorilor care fac parte din ecosistemul european al educației digitale), de a participa la dezbaterea următoarelor teme de interes:

 • transformarea digitală a sistemelor educaționale europene;
 • schimbul de experiențe și cele mai bune practici în atenuarea efectelor COVID-19 asupra sistemelor de educație și formare;
 • crearea Spațiului European al Educației până în 2025 și punerea în aplicare a noului Plan de acțiune în domeniul educației digitale.

 Agenda evenimentului, precum și informații legate de conectare (video-streaming) sunt disponibile ► aici.

Webinar CRED - „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național” 

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm joi, 10 decembrie 2020, orele 14:00-16:00, la un nou eveniment online marca ”Proiectul CRED”.

Evenimentul „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național” este centrat pe două documente de referință elaborate și definitivate în cadrul proiectului nostru, ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, documente aprobate prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării.

Regăsiți pe pagina proiectului CRED câteva informații esențiale despre cele două documente.

Importanța și valoarea adăugată a acestora pentru sistemul de educație din România va fi evidențiată de către experți în educație, cercetători și cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar implicate nemijlocit în elaborarea documentului, cât și de către oficiali ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Președinției României și ai unor ONG-uri reprezentative din educație, toți aceștia fiind de altfel parteneri permanenți de dialog în amplul și complexul demers de elaborare a celor două documente.

Astfel, ne vor fi alături:

 • Mihaela POPA, Secretar de Stat pentru proiectele cu finanțare externă, Ministerul Educației și Cercetării;
 • Sorin ION, Secretar de Stat pentru învățământ preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării;
 • Ligia DECA, Consilier prezidențial, Departamentul pentru Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială;
 • Oana MOȘOIU, Lector universitar, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București;
 • Daniela VIȘOIANU, Președintă, Federația „Coaliția pentru Educație”;
 • Merima Carmen PETROVICI, Managerul Proiectului CRED;
 • Ciprian FARTUȘNIC, Coordonator partener Proiectul CRED – CNPEE;
 • Eugen PALADE, Expert politici educaționale Proiectul CRED;
 • Titel IORDACHE, Expert CDȘ Proiectul CRED.
   

Având convingerea că numai împreună putem duce mai departe sistemul educațional românesc pe drumul coerenței, al modernizării și al stabilității, vă invităm să ne fiți alături la acest important eveniment, fie pe pagina de Facebook „Proiectul CRED”, fie prin platforma Teams Live Event (link de conectare bit.ly/3mTPJEK).