FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Managementul calităţii

Metodişti 2019 - 2020

Management și consiliere pentru cariera didactică

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice la disciplina Limba și literatura română

Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare  -  limba maternă maghiară

Elemente specifice proiectării, predării, învățării și evaluării lecțiilor de educație fizică în învățământul primar, gimnazial și liceal

Abilitare curriculară - limbi moderne

Strategii de predare motivantă a limbii franceze

Educaţie pentru sănătate

Educaţie ecologică

Igiena mediului în profilaxia îmbolnăvirii elevilor

Comunicarea eficientă între părinți și copii

Abilități pentru dezvoltare

Abilități pentru adolescență

Evaluarea – o variabilă importantă a procesului de instruire

Matematica pentru examenul de titularizare și definitivat

Formarea cadrelor didactice în vederea perfecționării/susţinerii examenului naţional de titularizare la disciplina chimie

Educație socială – elemente de curriculum

Elemente de didactică a Istoriei

Digitalizarea – Crearea lecțiilor interactive în cadrul orelor de religie

Elemente de psihopedagogie școlară în perfecționarea cadrelor didactice

Concepte și instrumente de operare a noului curriculum pentru educație timpurie

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

Elemente specifice predării-învăţării în învăţământul preşcolar şi primar

Predarea inovativă a matematicii în ciclul primar

Metodica activităţilor integrate în grădiniţa de copii

Marketing educaţional în activitatea didactică

Introducere în etwinning – parteneriate şcolare în Europa

Învăţare prin cooperare

Matematică distractivă, prin metode de cooperare

Metode pedagogice experienţiale

Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă

Metode specifice în educația copiilor proveniți din mediu defavorizat

Managementul conflictelor

Valori  şi principii în prevenirea corupţiei în educaţie

Modalităţi de cooperare cu părinţii

Cercurile de lectură – promovarea lecturii în învăţământul preuniversitar

Activități integrate în grădiniță

Metode interactive de grup

Gândirea critică-  abilitate indispensabilă  copilului preșcolar în  secolul XXI

Dezvoltarea gândirii critice a școlarului mic

Formare continuă pentru definitivat la limba și literatura română

ABC-ul emoțiilor

Cum să creştem sănătoşi

NECENZURAT – pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a

Eu și copilul meu

Identitatea profesorului  - element cheie în relația profesor-elev și în crearea mediilor propice învățării eficiente

Management-ul sindromului BURNOUT

Educăm comportamentul dezvoltând inteligența emoțională

Modelarea comportamentului psiho-emoțional – drumul spre prevenirea și combaterea violenței

Educația pentru dezvoltarea durabilă

Management financiar-contabil pentru instituțiile de învățământ preuniversitar

Repere europene – cerinţe şi practici în dezvoltarea resurselor umane

Evaluarea activității de învățare – formativă și sumativă, cu accent pe evaluarea la examenele naționale

Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte internaționale

Stil de viaţă sănătos

Strategiile didactice – componente de bază ale procesului de învățământ

Formare continuă pentru definitivat și titularizare la învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar în limba română

Predarea inovativă a Limbii române la ciclul primar

Învăţarea experienţială prin activităţi de tip nonformal în programul „Şcoala altfel”

Profesorul – manager al clasei

Ora de Net - Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Dezvoltarea abilităților privind îngrijirea copilului preșcolar – pentru personalul didactic auxiliar (îngrijitoare)